دانلود مقاله

دانلود مقاله

میهمان گرامی خوش آمدید ... شما می توانید با عضویت در سایت و خرید بسته های اعتباری، از تخفیف ویژه برخوردار شوید ...
همایش های انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

به اطلاع می رساند، با هماهنگی صورت گرفته، تعدادی از کنفرانس های انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران بر روی سایت علم دی بی قرار گرفته است. علاقمندان می توانند نسبت به بررسی مطالب این همایش ها و دریافت مقالات علمی اقدام نمایند. بقیه همایش ها نیز در اسرع وقت برای علاقمندان بارگذاری خواهند شد.

بیست و پنجمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزاری در دانشگاه یزد در تاریخ های 4 و 5 بهمن 1396

بیست و چهارمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه صنعتی شاهرود در تاریخ های 6 و 7 بهمن 1395

بیست و سومین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه دامغان در تاریخ 7 بهمن 1394

بیست و دومین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه شیراز در تاریخ های 8 تا 10 بهمن 1393

بیست و یکمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه سیستان و بلوچستان در تاریخ های 21 و 22 اسفند 1392

بیستمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه شهید چمران اهواز در تاریخ 11 بهمن 1391

نوزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه گلستان در تاریخ های 16 و 17 شهریور 1390

هجدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه تبریز در تاریخ های 24 و 25 شهریور 1389

هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه بوعلی سینا همدان در تاریخ های 21 و 22 مرداد 1388

شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه گیلان در تاریخ 22 آبان 1387

پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 24 بهمن 1386

چهاردهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه بیرجند در تاریخ های 12 و 13 بهمن 1385

سیزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ های 12 و 13 بهمن 1384

دوازدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه شهید چمران اهواز در تاریخ های 14 و 15 بهمن 1383

یازدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه یزد در تاریخ های 15 و 16 بهمن 1382

دهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه سیستان و بلوچستان در تاریخ های 11 و 12 دی 1381

نهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه گیلان در تاریخ های 23 و 24 آبان 1380

هشتمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزار شده در دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 17 آبان 1379

هفتمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران


ششمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران


پنجمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران


چهارمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران


سومین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران


دومین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران


اولین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران